Wat is greenwashing en wat voor effect kan het hebben op uw bedrijf? 

Greenwashing, een term die nog niet zo lang geleden niet eens bestond, maar inmiddels toch belangrijker is als de meeste mensen dachten. In 1986 is door Jay Westerveld, een Amerikaanse milieuactivist, de term greenwashing geïntroduceerd. Het woord is ontstaan door het mengen van de woorden ‘whitewashing’(witwassen) en ‘green’. Maar wat wordt er onder greenwashing verstaan? Als een bedrijf zich groener voordoet als dat het werkelijk is, doet een een bedrijf aan greenwashing. Bedrijven doen dit met het doel een duurzaamheidsimago uit te stralen. Ze zetten zichzelf neer als een bedrijf wat groen is, maar ondertussen nog steeds bewust of onbewust het klimaat en het milieu blijft vervuilen. Een voorbeeld hiervan kan zijn, dat een bedrijf haar product die bestaat uit duurzame materialen inzet als groen, maar dat er eigenlijk een erg vervuilend productieproces aan vast hangt. Bedrijven gebruiken te makkelijk de termen CO2 neutraal, milieuvriendelijk of duurzaam, terwijl die garantie niet altijd gegeven kan worden. Weet u niet zeker of u aan Greenwashing doet of wilt u dit verhelpen? Neem dan gerust contact met ons op via www.climate-up.nl

De effecten van greenwashing 

De effecten van greenwashing zijn terug te zien bij zowel het milieu als bij het bedrijf. Beide ervaren negatieve effecten van greenwashing en moeten voorkomen worden. Een bedrijf beschuldigen van greenwashing, kan namelijk grote invloed hebben op het bedrijfsimago. Of de beschuldiging terecht is of niet, is dan al niet meer relevant. Bedrijven die bewust aan greenwashing doen riskeren een boete die kan oplopen tot €900.000 per overtreding of een percentage van de omzet. Zelfs als een bedrijf niet bewust aan greenwashing doet, loopt het bedrijf een risico. Tegenwoordig wordt er veel meer onderzoek gedaan naar de groene claims die bedrijven maken en of deze wel gefundeerd zijn. Veel bedrijven gebruiken mooie woorden voor hun groene claims, denk hierbij aan; milieuvriendelijke, natuurlijk, groen of ecologisch. Echter is dat niet meteen een garantie dat bijvoorbeeld een product echt duurzaam is. Want een jurk die als milieuvriendelijk wordt bestempeld door bijvoorbeeld gerecycled te zijn kan nog steeds van de andere kant van de wereld komen en hierdoor toch het milieu vervuilen. Een bedrijf dient bewijs te leveren dat zij daadwerkelijk aan duurzaam ondernemen doen of moet kunnen uitleggen hoe zij precies duurzaam ondernemen. Want anders ligt greenwashing sneller op de loer dan de meeste mensen zich kunnen bedenken. Zoals eerder aangegeven greenwashing heeft veel impact op het imago van een bedrijf en kan hierdoor flinke reputatieschade ervaren. www.Climate-up.nl kan reputatieschade aan uw bedrijf verhelpen. Reputatieschade brengt onwijs veel stress en emoties met zich mee voor het bedrijf en het personeel. Het is dan ook van belang dat dit snel en adequaat wordt opgelost door het bedrijf. Uiteindelijk kan dit allemaal voorkomen worden, door al meteen vanaf het begin in te zetten op het juiste duurzame bedrijfsimago. 

Greenwashing belemmert ons ook in het vergroenen van onze wereld. Want waarin de consumenten denken dat zij bijdragen aan een duurzamere wereld, is dit niet altijd het geval. Op die manier kunnen bedrijven consumenten er onbewust toe zetten deel uit te maken van het probleem in plaats van de oplossing. Consumenten blijven hierdoor consumeren van in hun ogen een ‘groen’ bedrijf, terwijl in werkelijkheid er weinig tot geen stappen worden gezet naar een duurzamere wereld. 

5 Vuistregels om greenwashing te voorkomen 

Bij www.climate-up.nl werken we met de vijf vuistenregels omtrent greenwashing. De vijf vuistregels zijn richtlijnen opgesteld door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). en zijn opgesteld om bedrijven eerlijke te laten communiceren over hun duurzaamheidsinspanningen en greenwashing tegen te gaan. 

Vuistregel 1: Maak duidelijk welk duurzaamheid voordeel het product heeft en wees specifiek 

Bij vuistregel 1 gaat het erom dat bedrijven geen verwarring mogen zaaien en niet mogen misleiden. Het is hiervoor van belang dat wat de duurzaamheid van het product of de dienst inhoudt op een duidelijke en begrijpelijke taal wordt uitgelegd. Dus waarom is wat u doet duurzaam en hoe draagt uw bedrijf precies mee aan een duurzamere wereld. Wanneer een bedrijf specifiek is in de claim, des te kleiner de kans dat het bedrijf doet aan greenwashing. Specifiek zijn in de claim houdt in, dat een bedrijf geen teksten moet gebruik als ‘Dit product is duurzaam’, maar bijvoorbeeld moet aangeven dat door een nieuwe productielocatie, het product een kortere weg afgelegd en hierdoor 66% minder CO2 uitstoot. 

Vuistregel 2: Onderbouw duurzaamheidsclaims met feiten en houd ze actueel

Het is als bedrijf belangrijk dat er bewijs wordt geleverd aan de klant voor de duurzaamheidsclaim. Door het bewijs kunnen klanten voor hen zelf controleren of een bedrijf daadwerkelijk aan maatschappelijk verantwoord ondernemen doet. Het is vooral belangrijk dat een bedrijf eerlijk en transparant is. Als een bedrijf niet goed weet hoe groen hun productieproces is of hoe duurzaam de leveranciers produceren, is het als bedrijf noodzakelijk hier eerlijk in te zijn naar de consument.  Er zijn bedrijven die jaarlijks meten wat invloed van hun product of dienst is op het milieu, mens en dier. Die bedrijven vermelden concreet op hun website welke bijdrage zij hebben geleverd aan een duurzamere wereld, door hoeveel water zij hebben bespaard bijvoorbeeld. 

Vuistregel 3: Vergelijkingen met andere producten, diensten of bedrijven moeten eerlijk zijn

Bij vuistregel drie gaat het om dat bedrijven niet zomaar met elkaar vergeleken moeten worden. Het is voor consumenten van belang dat de claim duidelijk wordt geformuleerd zodat er geen verwarring ontstaat bij de consument wanneer zij bedrijven vergelijken. Een bedrijf dient er ook voor te zorgen dat er geen misverstanden kunnen ontstaan bij de consument over de duurzaamheid van het product of het bedrijf. Wanneer een bedrijf zichzelf vergelijkt met een ander product of bedrijf, moeten zij concreet benoemen waarmee zij zich dan precies vergelijken. Bedrijven mogen ook alleen de duurzaamheid van hun product of productieproces vergelijken met het eerdere product of productieproces van hun eigen bedrijf of met een vergelijkbaar product of productieproces van een ander bedrijf.  Het is hierbij ook van belang dat bijvoorbeeld de producten in dezelfde behoeften moet voorzien of hetzelfde doel hebben. Dus de duurzaamheid van schoenen en spijkerbroeken mogen niet met elkaar vergeleken worden.

Vuistregel 4: Wees eerlijk en concreet over de duurzaamheidinspanningen van uw bedrijf

Bedrijven hebben vaak ook een duurzaamheidsbeleid, waarin zij hun duurzaamheidsdoelstellingen hebben staan. Bedrijven moeten er voor zorgen dat consumenten onderscheid kunnen maken tussen de duurzaamheid van een product en de duurzaamheid van het bedrijf of merk. Om consumenten niet in verwarring te brengen is het van belang dat bedrijven onderscheid maken tussen informatie over de duurzaamheidsinspanningen van het bedrijf en de specifieke informatie over de groene voordelen van een product. Dit betekent dus dat een bedrijf een groene claim niet mag gebruiken om een product duurzaam te doen lijk en vice versa. Bedrijven moeten ook duidelijk zijn over wat de impact is van een groene claim op mens, dier en milieu of dat de claim gaat over duurzaamheidsdoelstellingen voor het bedrijf. Claims over de duurzaamheidsinspanningen van het bedrijf dienen net zoals andere groen claims specifiek te zijn en mogen geen vage of algemene uitingen bevatten. 

Vuistregel 5: Zorg dat visuele claims en keurmerken behulpzaam zijn voor consumenten en niet verwarrend

Visuele claims en keurmerken kunnen consumenten helpen een duurzame keuze te maken. Consumenten kunnen hierdoor op makkelijkere manier informatie inwinnen over duurzaamheidskenmerken en verschillende producten met elkaar vergelijken. Het is hierbij belangrijk dat er alleen symbolen, afbeeldingen of keurmerken worden gebruikt die de claim ondersteunen. Ze mogen geen verkeerde indruk wekken bij de consument. Consumenten verwachten dat een keurmerk betrouwbaar is en dat bedrijf dan goede en transparante informatie levert. Dit helpt consument in hun keuze. 

Voorkom greenwashing en zet in op groene marketing. Lees meer over groene marketing in de blog: Duurzaam communiceren met green marketing 

No responses yet

    Geef een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *